ALKYMER IR ESKIMARE

 

 

 

VERTIMAS

Danderyd, 2011-12-15

Visoms suinteresuotoms pusėms,

Natumin Pharma AB, su būstine Huskvarnoje, Švedija, yra teisėtas šių ryklių kepenų aliejaus
firminių prekių ženklų savininkas: ECOMER®, ALKYMER® ir ESKIMARE®.

Šiuo Natumin Pharma AB patvirtina, kad ECOMER ir ALKYMER yra identiški produktai,
bet ne su ESKIMARE. ECOMER ir ALKYMER turi tą patį kiekį veikliosios medžiagos ir jų
bendra sudėtis yra vienoda, bet jie yra parduodami su skirtingais prekių ženklais.

ESKIMARe turi žemesnį kiekį veikliosios medžiagos, todėl nėra tapatus ECOMER/
ALKYMER.

ESKIMARE gamyba sustabdyta 2011 m. lapkričio mėnesį. Šio produkto gamyba yra
nutraukta ir niekada nebebus atnaujinta.

(parašas)
--------------------
Maria Frisk
Pardavimų ir rinkodaros direktorė